Hiring Fresh/Junior PHP Developers (Vietnam)

We are looking for young and passionate PHP developers who love to build innovative apps to change the way people sell and buy products online across South East Asia. Fantastic opportunity to be coached and groomed by ex-senior executives from leading company like Lazada, iVIVU, HSBC..

What we are looking for:

 • At least 1 year experience in PHP programming
 • Knowledge of HTML5/CSS3/SCSS, Twitter Bootstrap / jQuery
 • Knowledge of OOP, Algorithm, Patterns
 • Know how about PHP5/MySQL, No-SQL (MongoDB, couchbase)
 • Experience with CMS Framework (WordPress, Others, …) is a plus

What we offer:

 • Super dynamic and vibrant startup environment with a talented and very motivated team with flat hierarchy.
 • An exciting opportunity to learn and grow with direct coaching from senior managers to develop your technical skills, big data management, and in-depth knowledge of e-commerce.
 • Opportunities to initiate ideas and implement operational and strategic initiatives every day

Interested in learning more about Datamart and building apps for millions of users? Lets send us a note with your CV to contact@datamartsolutions.com


Chúng tôi đang tìm kiếm lập trình viên PHP trẻ, đam mê với việc xây dựng và phát triển các ứng dụng mang tính cách mạng nhằm thay đổi cách mua bán hàng trực tuyến cho toàn thị trường Đông Nam Á. Cơ hội tuyệt vời được hướng dẫn và đào tạo bởi những điều hành cấp cao từ Lazada, iVIVU, HSBC

Yêu cầu 

 • 1 năm kinh nghiệm lập trình
 • Kiến thức về HTML5/CSS3/SCSS, Twitter Bootstrap / jQuery
 • Hiểu biết về OOP, Algorithm, Patterns
 • Khả năng quản lí dữ liệu cơ bản MySQL, No-SQL (MongoDB, couchbase)
 • Đã từng làm việc với các CMS Framework (WordPress, Others, …) là một lợi thế

Cam kết của chúng tôi 

 • Môi trường cực kỳ năng động, nhiệt huyết cùng đội ngũ nhân viên tài năng, chủ động, cơ cấu tổ chức phẳng
 • Cơ hội hấp dẫn để học hỏi và phát triển dưới sự hướng dẫn của đội ngũ quản lý kinh nghiệm. Bạn sẽ được phát triển đầy đủ các về các kỹ năng kỹ thuật, quản lý big data, và kiến sức sâu rộng về lĩnh vực thương mại điện tử
 • Luôn được trao cơ hội, trao quyền được chia sẻ các ý tưởng, đóng góp, và triển khai các dự án chiến lược cho công ty

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Datamart và cùng xây dựng các ứng dụng cho hàng triệu người dùng? Hãy gửi CV ngay tới contact@datamartsolutions.com  

Leave a Reply